Δωρεάν τα έξοδα αποστολής άνω τον 60 ευρόΔωρεάν τα έξοδα αποστολής άνω τον 60 ευρό
Επανεξέταση και δοκιμήΕπανεξέταση και δοκιμή
Με αντικαταβολήΜε αντικαταβολή
Δικαίωμα επιστροφής μέσα σε 100 ημέρεςΔικαίωμα επιστροφής μέσα σε 100 ημέρες
Κατάστημα παιδικών ρούχων Hippo Kiddo
Κατάστημα παιδικών ρούχων Hippo Kiddo
Κατάστημα παιδικών ρούχων Hippo Kiddo

Γενικοί Όροι
[www.hippokiddo.com]

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ του www.hippokiddo.com, που θα αναφέρεται στο εξής λόγω συντομίας ως ""ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ"" και των πελατών, που θα αναφέρονται ως ""ΧΡΗΣΤΕΣ"", του ηλεκτρονικού καταστήματος www.hippokiddo.com, που θα αναφέρεται στο εξής ως ""ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ"".

ІІ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Άρθρο 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον Νόμο περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:
1. Επωνυμία του Προμηθευτή: «DI ONLINE» EOOD (Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
2. Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως: Μπλαγκόεβγκραντ
3. Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας: Μπλαγκόεβγκραντ
4. Στοιχεία επικοινωνίας: info@hippokiddo.com , τηλέφωνο +359898703096
5. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: Ενιαίος Κωδικός Αναγνώρισης: 206324630
6. Επόπτες:
(1) Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Διεύθυνση: λεωφόρος Προφέσορ Τσβετάν Λάζαροβ 2, Σόφια, Τ.Κ. 1592
Τηλέφωνο: (02) 940 20 46
Φαξ: (02) 940 36 40
Ηλεκτρονική διεύθυνση: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Δικτυακός τόπος: www.cpdp.bg

(2) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών
Διεύθυνση: πλατεία Σλαβέικοβ 4Α, όροφος 3, 4 και 6, Σόφια, Τ.Κ. 1000
Τηλέφωνο: 02 / 980 25 24
Φαξ: 02 / 988 42 18
Γραμμή άμεσης σύνδεσης: 0700 111 22
Δικτυακός τόπος: www.kzp.bg
7. Εγγραφή σύμφωνα με τον Νόμο περί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας: BG205916401


III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.hippokiddo.com, ιστότοπος μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συμβάσεις αγοραπωλησίας και παράδοσης προϊόντων που προσφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
1. Να εγγράφονται και δημιουργούν λογαριασμούς χρήστη για την περιήγηση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών,
2. Να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή την εκτέλεση της Σύμβασης με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, μέσω της διεπαφής του ιστότοπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, προσβάσιμη στο διαδίκτυο,
3. Να συνάπτουν Συμβάσεις αγοραπωλησίας και παράδοσης των προϊόντων που προσφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα,
4. Να πραγματοποιούν οποιεσδήποτε πληρωμές σχετικά με Συμβάσεις που σύναψαν με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα,
5. Να λαμβάνουν πληροφορίες για καινούρια εμπορεύματα που προσφέρονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα,
6. Να περιηγούνται στα προϊόντα, στα χαρακτηριστικά τους, στις τιμές και τους όρους παράδοσης τους,
7. Να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τον Νόμο κυρίως μέσα της διεπαφής του ιστότοπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στο Διαδίκτυο,
8. Να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβασης που έχουν συνάψει εξ’ αποστάσεως για τα αγαθά που προσφέρονται από τον Προμηθευτή και για τα οποία είναι σε ισχύ το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση.

Άρθρο 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα εμπορεύματα και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών που προβλέπονται στον Νόμο στο πλαίσιο της καλής πίστεως, των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που υιοθετήθηκαν στην πρακτική του εμπορικού δικαίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Άρθρο 5. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν Σύμβαση Αγοραπωλησίας των προϊόντων που προσφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή που είναι προσβάσιμη στο ιστότοπό του στο Διαδίκτυο ή άλλο μέσο επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως.
(2) Δύναμη της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Προϊόντων που έχει συνάψει με τους Χρήστες, ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα των αγαθών που όρισε ο Χρήστης μέσω της διεπαφής.
(3) Οι Χρήστες υποχρεούνται να καταβάλλουν στον Προμηθευτή αμοιβή για τα αγαθά που παραδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό που ανακοίνωσε ο Προμηθευτής στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο Διαδίκτυο.
(4) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τους Χρήστες σύμφωνα με τις προθεσμίες και τους όρους που ανακοινώθηκαν από τον Προμηθευτή στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους.
(5) Η τιμή παράδοσης καθορίζεται ρητά και ξεχωριστά από την τιμή των προϊόντων.
Άρθρο 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι όλες οι μεταξύ τους δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη και την εκτέλεση της Σύμβασης Αγοραπωλησίας μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου περί των ηλεκτρονικών εγγράφων και της ηλεκτρονικής υπογραφής και του άρθρου 11 του Νόμου περί του ηλεκτρονικού εμπορίου.
(2) Υποτίθεται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Χρήστες του ιστότοπου γίνονται από τα άτομα που αναφέρονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή του, εάν ο Χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο:

Τηλέφωνο: +359898703096

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hippokiddo.com

IV. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 7. (1) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα για τη σύναψη συμβάσεων αγοροπωλησίας αγαθών, ο Χρήστης πρέπει να εισαγάγει ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης της επιλογής του, σε περιπτώσεις που το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί εγγραφή.
(2) Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης ορίζονται από τον Χρήστη μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής στο ιστότοπο του Προμηθευτή.
(3) Με την συμπλήρωση των στοιχείων και το πάτημα του κουμπιού «Συμφωνώ» ή «Εγγραφή», ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και υποχρεώνεται να τους τηρεί άνευ όρων.
(4) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή του Χρήστη, στέλνοντας του επιστολή στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο ίδιος, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής. Ο Χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή και τη σύναψη της σύμβασης πατώντας τον σύνδεσμο στην επιστολή του Προμηθευτή με την οποία ενημερώθηκε για την εγγραφή. Μετά την επιβεβαίωση, δημιουργείται ένας λογαριασμός του χρήστη και από αυτό προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του Προμηθευτή.
(5) Κατά την εγγραφή του ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να διαθέσει αληθινά και επίκαιρα στοιχεία. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να ανανεώσει τα στοιχεία που έχει αναφέρει κατά την εγγραφή του, σε περίπτωση αλλαγής τους.
(6) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Προμηθευτή, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγραφεί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, εάν αυτή η υπηρεσία προσφέρεται από το www.hippokiddo.com . Σε περίπτωση μη εγγραφής του Χρήστη ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη εάν ο Χρήστης δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανόμενα και όσον αφορά την άσκηση δικαιωμάτων βάσει της Σύμβασης, τη δυνατότητα αξίωσης χαμηλότερης τιμής και άλλες παρόμοιες λειτουργίες.
(7) Αυτοί οι γενικοί όροι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τους Χρήστες και χωρίς εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω ρητής δήλωσης προθέσεων, συμπεριλαμβανόμενα και μέσο του ιστότοπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Άρθρο 8. (1) Η ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται κατά την αρχική εγγραφή του Χρήστη, καθώς και κάθε επόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του Προμηθευτή, είναι μια ""Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση "" κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων. Ο Χρήστης δικαιούται να αλλάζει την Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του.
(2) Σε περίπτωση παραλαβής Αιτήματος για αλλαγή της Κύριας ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας, ο Προμηθευτής στέλνει αίτημα επιβεβαίωσης. Το Αίτημα επιβεβαίωσης στέλνεται από τον Προμηθευτή στη καινούρια Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δήλωσε ο Χρήστης.
(4) Ο Προμηθευτής πληροφορεί τον Χρήστη για την αλλαγή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην Κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Χρήστης πριν την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2.
(5) Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη για παράνομη αλλαγή της Κύριας ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας.
(6) Ο Προμηθευτής μπορεί να ζητήσει από τον Χρήστη τη χρήση της Κύριας ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο:

Τηλέφωνο: +359898703096

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hippokiddo.com

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Άρθρο 9. (1) Οι Χρήστες χρησιμοποιούν βασικά τη διεπαφή του ιστότοπου του Προμηθευτή για να συνάψουν συμβάσεις αγοραπωλησίας των προσφερόμενων από τον Προμηθευτή προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
(2) Η Σύμβαση που συνάπτεται είναι σε Βουλγαρική γλώσσα.
(3) Η Σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους που είναι προσβάσιμοι στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
(4) Συμβαλλόμενος στη σύμβαση με τον Προμηθευτή είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή και στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη. Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτά είναι τα στοιχεία με τα οποία έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στον ιστότοπο του Προμηθευτή.
(5) Ο Προμηθευτής συμπεριλαμβάνει στη διεπαφή του ιστότοπό του τεχνικά μέσα για τη διαπίστωση και διόρθωση λαθών που έγιναν κατά την εισαγωγή πληροφοριών πριν γίνει η δήλωση για σύναψη της Σύμβασης.
(6) Η Σύμβαση αυτή θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εγγραφής του Χρήστη στον ιστότοπο του Προμηθευτή ή από την αποδοχή των γενικών όρων με άλλο ρητό τρόπο, συμπεριλαμβανόμενα και με δήλωση στον ιστότοπο του Προμηθευτή. Η σύμβαση αγοραπωλησίας αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εφαρμογής της από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή.
(7) Για τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης και για τη σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας προϊόντων ο Προμηθευτής ενημερώνει ρητά τον Χρήστη με κατάλληλο τρόπο μέσω ηλεκτρονικών μέσων.
(8) Η δήλωση για τη σύναψη της Σύβασης και η επιβεβαίωση για την παραλαβή της θεωρείτε ότι έχουν παραληφθεί όταν οι παραλήπτες τους έχουν δυνατότητα για πρόσβαση σ’ αυτές.
(9) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα στη διεύθυνση που δήλωσε ο Χρήστης και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που η διεύθυνση που αναφέρθηκε από τον Χρήστη είναι με λανθασμένα ή παραπλανητικά στοιχεία.

Άρθρο 10. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν Σύμβαση Αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό κατάστημα και παροχή των απαραίτητων στοιχείων, σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν έχει εγγραφεί ακόμη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή παραγγελία αγαθών χωρίς εγγραφή,
Είσοδος στο σύστημα με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβαση ή με άλλο τρόπο ταυτοποίησης για την πραγματοποίηση παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
Επιλογή ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από αυτά που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πρόσθεση τους στο κατάλογο προϊόντων αγοράς,
Παροχή στοιχείων για την παράδοση τους,
Επιλογή μεθόδου και χρόνου πληρωμής,
Επιβεβαίωση της παραγγελίας,
(2) Οι Χρήστες μπορούν να συνάψουν Σύμβαση Αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή χωρίς να κάνουν εγγραφή, χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργεία στη διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο:

Τηλέφωνο: +359898703096

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hippokiddo.com


VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Άρθρο 11. Οι κανόνες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Ενότητας VI αυτών των Γενικών Όρων ισχύουν για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν για τη σύναψη της Σύμβασης Αγοραπωλησίας ή εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί συμπεραθεί ότι είναι χρήστες υπό την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του Νόμου περί του ηλεκτρονικού εμπορίου ή/ και της Οδηγίας 2011/83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο 12. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής καθορίζονται στις πληροφορίες για κάθε προϊόν στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.
(2) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στις πληροφορίες για κάθε προϊόν στον ηλεκτρονικό κατάστημα.
(3) Το κόστος αποστολής και μεταφοράς, που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες σε μία από τις ακόλουθες στιγμές πριν από τη σύναψη της σύμβασης:
- Στις πληροφορίες για κάθε ένα από τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
- Κατά την επιλογή των προϊόντων για τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας.
(4) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στον ιστότοπο του Προμηθευτή.
(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι ενημερωμένες τη στιγμή της οπτικοποιήσης τους στον ιστότοπο του Προμηθευτή πριν από τη σύναψη της Σύμβασης Αγοραπωλησίας.
(6) Ο Προμηθευ

loading

ΛΆΒΕΤΕ ΤΗΝ ΈΚΠΤΩΣΗ

για το πρώτο σας ταξίδι για ψώνια